top of page

Regulamin zakupów w serwisie

§ 1
Warunki ogólne

Właścicielem serwisu swiatanimkow.pl jest firma:

Świat Animków Agnieszka Grzywińska
ul. Sanocka 9/32
53-304 Wrocław
NIP: 8322085058
REGON: 383474190
Adres kontaktowy e-mail: info@swiatanimkow.pl

Strona www serwisu używa plików cookies w celu poprawnego działania, zapewnienia lepszego prezentowania treści, wygodniejszej obsługi oraz w celach statystycznych. Jeśli pliki te nie zostaną zablokowane przez odwiedzającego, oznacza to zgodę na ich zapisywanie i używanie w jego urządzeniu. Można samodzielnie zarządzać plikami cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

§ 2
Składanie zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą formularza, który Kupujący wypełnia po wyborze konkretnego produktu w serwisie. Wyboru produktu dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku “Wybieram”.

 2. Aby sfinalizować składanie zamówienia, Kupujący zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Podanie danych będzie się odbywać przy pomocy formularza, który pojawi się w jednym z kroków składania zamówienia.

 3. Zbierane dane osobowe obejmują imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto oraz kraj.

 4. W przypadku, gdy dane Kupującego będą niekompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

§ 3
Płatność

 1. Podczas jednej transakcji możliwy jest zakup tylko jednego wybranego produktu lub pakietu produktów. Cena transakcji równa jest podanej w serwisie cenie produktu. Płatności za zamówienie można dokonać:

  • składając zamówienie mailowo i wykonując tradycyjny przelew ze swojego banku (przedpłata)

  • za pomocą płatności elektronicznych PayU (karta płatnicza lub kredytowa - tylko w PLN)

 2. W przypadku wyboru metody płatności PayU rozliczenie transakcji przy użyciu płatności elektronicznych (internetowych) przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności PayU. Operatorem kart płatniczych w przypadku transakcji realizowanych przez PayU jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495.

 3. Wszelkie zniżki od cen podanych na stronie mogą zostać uwzględnione tylko przy zamówieniu mailowym z przedpłatą.

 4. Termin zapłaty za złożone zamówienie z przedpłatą wynosi 5 dni roboczych. Należności za zakupiony produkt należy wpłacić na poniższe konto bankowe:

Świat Animków Agnieszka Grzywińska, ul. Sanocka 9/32, 53-304 Wrocław – ING Bank Śląski

Numer konta: 96 1050 1575 1000 0092 6761 2951

§ 4
Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówień złożonych w okresie przedsprzedaży (11.05.2020 - 28.05.2020) to 29.05.2020.

 2. Termin realizacji może zostać wydłużony w przypadku nieoczekiwanych problemów technicznych – wówczas serwis poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie realizacji.go produktu.

 3. Realizacja zamówienia polega na przypisaniu dostępu do zakupionego produktu do indywidualnego konta Kupującego w serwisie swiatanimkow.pl. Po przypisaniu dostępu, Kupujący może natychmiast zacząć korzystać z zakupionego produktu, logując się na stronie https://www.swiatanimkow.pl/account/twoje-kursy.

 4. Zamówienie będzie zrealizowane i dostarczone drogą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności za zamówienie na podanym rachunku bankowym.

 5. Serwis może anulować zamówienie w następujących przypadkach:

  • Kupujący nie wpłacił należności za zamówienie w określonym terminie od otrzymania potwierdzenia.

  • Na życzenie Kupującego, jeżeli zamówienie nie zostało opłacone i/lub wysłane.

  • Brak możliwości zweryfikowania danych Kupującego

  • W szczególnych wypadkach związanych z brakiem możliwości technicznych skorzystania z produktu, lub niedopasowaniem kursu do środowiska technologicznego Kupującego.

§ 5
Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zawartej umowy pod adresem info@swiatanimkow.pl lub pisemnie na adres Świat Animków Agnieszka Grzywińska, ul. Sanocka 9/32, 53-304 Wrocław.

 2. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko (nazwa), adres oraz e-mail

  • datę zakupu

  • numer zamówienia

  • opis reklamowanej niezgodności lub wady

  • żądania Kupującego

  • wszelkie okoliczności dotyczące reklamacji w celu określenia jej zasadności

  • dowolny dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w serwisie.

 3. Jeśli zgłoszenie reklamacyjne zawiera błędne lub niekompletne dane, Sprzedawca zwraca się do Kupującego o uzupełnienie i poprawienie wskazanych nieścisłości. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania poprawnego zgłoszenia.

§ 6
Odstąpienie od zakupu

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że nie skorzystał z zakupionego produktu, czyli nie zalogował się ani razu na wykupione konto z dostępem do kursu online oraz nie pobrał zakupionych materiałów online.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od zakupu Kupujący przesyła informację na temat swojej decyzji o odstąpieniu od zakupu w drodze oświadczenia. Oświadczenie może być wysłane pocztą elektroniczną na adres info@swiatanimkow.pl lub pisemnie na adres Świat Animków Agnieszka Grzywińska, ul. Sanocka 9/32, 53-304 Wrocław.

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od zakupu, zweryfikować, czy nie nastąpiło skorzystanie z zakupionego produktu (logowanie na platformie zakupionego kursu, lub pobranie materiałów online), i jeśli nie nastąpiło, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.Kupujący za zakupiony towar otrzymuje fakturę.

 2. Wszystkie opisy produktów online oraz zdjęcia na stronach serwisu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Właściciela serwisu.Serwis dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów online były zgodne z rzeczywistością.

 3. Kupujący składając zamówienie w Serwisie, akceptuje wszystkie punkty regulaminu.Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupujących będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia.

 4. Serwis zastrzega możliwość zmiany regulaminu, które będą ogłaszane za pośrednictwem strony internetowej.

 5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

bottom of page